Speedboat กระบี่-เกาะพีพี เริ่มต้น 750฿

Go to content

Speedboat กระบี่-เกาะพีพี เริ่มต้น 750฿

Ferry & Speed Boat Ticket to Phi Phi Island & All Islands
Published by Jack TheTraveller in Ferry & Speed Boat · 23 December 2021
โปรร้อนๆ กับราคาเรือ Ferry เดินทางจากกระบี่ไปเกาะพีพีเพียงแค่ท่านละ 750 บาท สนใจจองเลยตั้งแต่วันนี้
หมายเหตุ: ราคาไม่รวมรถรับส่ง ( Price is not include airport pick)

การเดินทางจากสนามบินกระบี่ไปเกาะพีพี

การเดินทางจากสนามบินกระบี่ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีโดยประมาณ โดยเรือจะออกจากท่าเรือ กระบี่มารีน่า / ท่าเทียบเรือคงคา ตัวเมืองกระบี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงและจะส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือต้นไทร ซึ่งเป็นท่าเรือหลัก ผู้โดยสารควรเดินทางไปถึงท่าเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 30 นาที โดยเตรียมบัตรประจำตัวและเอกสารการฉีดวัครซีนหรือผมตรวจโควิดให้พร้อม

Krabi (09.15) -->> Phi Phi (10.15)    Book Now
Krabi (14.00) -->> Phi Phi (15.00)    Book Now
Krabi (16.00) -->> Phi Phi (17.00)    Book Now

Phi Phi (08.45) -->> Krabi (09.45)    Book Now
Phi Phi (10.00) -->> Krabi (11.00)    Book Now
Phi Phi (15.00) -->> Krabi (16.00)    Book Now

Copyright © 2020 by AquaBookings.com
All Rights Reserved
CONTACT INFO

121/36 Kathu, Muang Phuket, Thailand
+66 (0) 85 539 9253
Back to content